ยโสธร ” ส ส.ยโสธรลงพื้นที่มอบน้ำและอาหารสนับสนุนศูนย์พักคอยอำเภกุดชุม”

ยโสธร ” ส ส.ยโสธรลงพื้นที่มอบน้ำและอาหารสนับสนุนศูนย์พักคอยอำเภกุดชุม”

ที่หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.45 น.นายธนกร ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 2 พร้อมทิ่มงานนำน้ำดื่มและอาหาแห้ง รวมทั้งสิ้น 270 ชุด มอบให้อำเภอกุดชุม โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานการรับมอบพร้อมด้วยนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอาวุโส นายสุริยัน ศิริดลพัฒนาการอำเภอกุดชุม นางสาวรุจิรัช ศรีวิสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม นายสวาท ศรีวงษ์ราช กำนันตำบลกำแมด นายสุพจน์ คำแสน กำนันตำบลโพนงาม รวมกันรับมอบสิ่งของสนับสนุนครั้งนี้ เพื่อกระจายไปยังศูนย์พักคอยในตำบลต่างๆของอำเภอกุดชุม นายธนกร ไชยกุล ยังกล่าวว่าเราจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกัน covid 19 ไปด้วยกันเพราะเป็นโรคที่อุบัติใหม่ ไม่รู้ว่าเมือไหร่มันจะหมดไปแต่ทุกคนต้องรวมมือกันระมัดระวัง อย่าประมาท การด์อย่าตก และจะดูแลพี่น้องต่อไป สิ่งของจะตามมาอีกครั้ง ในคราวหน้า ห่วงใยพี่น้องเราทุกคน ///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธรรายงาน

Related posts