ผู้ว่าฯจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ชุมชนหรือ ศูนย์พักคอยชุมชน (Commmunity Isolation) ทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าฯจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ชุมชนหรือ ศูนย์พักคอยชุมชน (Commmunity Isolation) ทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี


วันนี้( 31 ก.ค.64) เวลา 08.00 น. ที่จังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายก เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และ รองผู้ว่าฯราชการจังหวัด นายอำเภอ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ชุมชนหรือศูนย์พักคอย (Community Isolation) ทั้ง 6 อำเภอจำนวน 1,140 เตียง โดยโรงพยาบาลสนาม ชุมชนหรือศูนย์พักคอยชุมชน (Commmunity Isolation) นี้จะรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ที่ผ่านการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลหรือได้ผลยืนยันจาก LAB ที่ไม่มีแสดงอาการ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ เป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจยืนยันจากทางแพทย์หรือทาง LAB ว่ามีค่าการแพร่กระจายของเชื้อสูงหรือต่ำ อาจทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อได้
โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “ได้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ชุมชนหรือศูนย์พักคอย ชุมชน(Community Isolation) ขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากปัจจุบันพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เราจะต้องแยกคนไข้ที่ไม่สะดวก บ้านที่มีผู้ติดเชื้อและอยู่กันหลายคน ก็จะนำมาอยู่ที่นี่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแลก่อน เมื่อถึงวันเอ็กซเรย์ ก็จะสามารถนำรถฉุบเฉินมารับไปเอ็กซเรย์ โดยทุกอำเภอจะมีสถานที่พักคอยเพื่อรอเตียง มีบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชน มีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ในสถานการณ์เช่นนี้ต้องเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกัน ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้”

Related posts