ปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำน130 ราย

ปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำน130 ราย

เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ 31 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี
แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รายงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 130 ราย สะสมรวม 3,283 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 2,091 ราย รักษานอกเขต 6 ราย วันนี้ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 22 ราย วันนี้ มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 76 ราย รวมรักษาหายกลับบ้านสะสม 1,164 ราย ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 320 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 60,232 ราย
Cluster ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน 130 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 3,154 – 3,283)เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทไทยแอโรว์ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 15 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท พี่บีไพ (ระลอกใหม่) เชื่อมโยง TSB เหล็กกล้า จำนวน 1 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ จำนวน 5 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CPF มีนบุรี จำนวน 1 ราย บริษัท SMS อ.ศรีมหาโพธิ ตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 7 ราย บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ป่าไม้น้ำตกตะคร้อ (สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยัน จ.นครราชสีมา) จำนวน 4 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 52 ราย ผู้ป่วยประสานศูนย์รับกลับมารักษาตามภูมิลำเนา จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยนอกเขตเข้ามารับการตรวจและรักษา จำนวน 24 ราย ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับ มาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 6 ราย ป่วยมีอาการ และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 13 ราย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฎใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อย่างเคร่งครัด
หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง
สำหรับ รายละเอียดผู้เสียชีวิตของจังหวัด (31 ก.ค. 2564) สำนักงานสารารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีรายที่22 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2,587 ชายไทย อายุ 48 ปี ที่อยู่ขณะป่วย
อ.กบินทร์บุรี ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในพื้นที่ กทม. และ Grab สาเหตุการเสียชีวิต ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 ภาวะแทรกซ้อน ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว ประวัติ 23 ก.ค.64เดินทางกลับมาจาก กทม.เข้ารับการตรวจที่ รพ.กบินทร์บุรี ด้วยอาการไข้ ไอแห้งๆ เหนื่อยหายใจไม่อิ่ม จมูกไม่ได้กลิ่น เข้ารับการรักษาใน รพ. 24 ก.ค.64 ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 27 ก.ค.64 เสียชีวิต

ทองสุข สิงห์พิมพ์/รายงาน

Related posts