ผู้การตำรวจสามหมอกเดินสายตรวจความพร้อม

ผู้การตำรวจสามหมอกเดินสายตรวจความพร้อม

 ที่แม่ฮ่องสอน พล.ต.ต. อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินสายออกตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสถานีตำรวจภูธรอำเภอต่างๆทั้ง 7 อำเภอตลอดจนด่านตรวจ จุดตรวจ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามเส้นทางหลักบนถนน 1095 ,108, 1362 , และ 105 พร้อมมอบสิ่งของประเภทหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 หลังจากนั้นได้มอบนโยบายกาปฏิบัติหน้าที่ตามภาระที่ได้รับมอบหมายโดยเน้นย้ำในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหนาที่ด้วยความระมัดระวังด้วยความรอบคอบและนำหลักยุทธวิธีในการตรวจค้น เพิ่มความเข้มในการปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมาย กำชับการแต่งกาย โดยเฉพาะทรงผมของข้าราชการตำรวจทุกนายต้องถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตามจุดต่างๆว่า ได้มีการสั่งการให้เตรียมพร้อมเกี่ยวยานพาหนะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุดป้องกันและเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือหากมีการร้องขอจากหน่วยงานสาธารณสุขในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เท่าที่ได้ตรวจมาทั้ง 15 สถานีมีความพร้อมตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการมา

 เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts