ส.ป.ก.สุโขทัย กิจกรรม “ Happy Soul (สุขสงบดี) ภายใต้โครงการ การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร อยู่ดี มีสุข

ส.ป.ก.สุโขทัย กิจกรรม “ Happy Soul (สุขสงบดี) ภายใต้โครงการ การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร อยู่ดี มีสุข

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดยนางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม “ Happy Soul (สุขสงบดี) ภายใต้โครงการ การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร “ส.ป.ก.สุโขทัย อยู่ดี มีสุข” โดยได้นิมนต์พระครูปลัดวรธนกร กิตติญาโณ,ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีเศวตวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ “การดำรงซีวิตในยุค New Normal” และได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา 15 นาที และถวายปัจจัยไทยธรรม ผ่านโปรแกรม Zoom ระบบออนไลน์ ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้านสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดสุโขทัย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยรายงานการพบผู้ป่วยวันนี้รวม 108 ราย พบติดเชื้อในจังหวัดสุโขทัยวันนี้ 11 ราย ติดเชื้อแล้วขอกลับมารักษา 31 ราย และตรวจเชื้อพบหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง 66 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 1,917 ราย กำลังรักษา 752 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1150 ราย เสียชีวิต 1 ราย สะสมรวม 15 ราย โดยแบ่งเป็น อ.เมือง 17 ราย อ.บ้านด่าน 14 ราย อ.คีรีมาศ 24 ราย อ.ศรีสัชนาลัย 15 ราย อ.กงไกรลาศ 7 ราย อ.ศรีสำโรง 11 ราย อ.สวรรคโลก 8 ราย อ.ศรีนคร 1 รายและอ.ทุ่งเสลี่ยม 11 ราย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts