ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ ตรวจเยี่ยมและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ในการสนับสนุนการปฏิบัติการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ จว.ช.ร.

ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ ตรวจเยี่ยมและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ในการสนับสนุนการปฏิบัติการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ จว.ช.ร.


เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๔ ,๑๔๐๐ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ร่วม สนับสนุนการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ จว.ช.ร. ณ ด่านศุลกากร สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ ๒ อ.แม่สาย จว.ช.ร.
ในโอกาสนี้ ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำชับกำลังพล ให้ร่วมมือกันเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ดำเนินการทุกมาตรการ อย่างเข้มงวด เพื่อประชาชน

Related posts