“นิพนธ์” ลุยช่วยเต็มที่ ชาวสวนมังคุด – เงาะราคาตกต่ำเนื่องจากโควิด ย้ำ ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อ พร้อมกระจายผลผลิตไปทั่วทุกภูมิภาค

“นิพนธ์” ลุยช่วยเต็มที่ ชาวสวนมังคุด – เงาะราคาตกต่ำเนื่องจากโควิด ย้ำ ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อ พร้อมกระจายผลผลิตไปทั่วทุกภูมิภาค

30 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริโชค โสภา อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาราเล่ เลขานุการ อบจ.สวขลา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี และทีมบริหาร อบจ.สงชลา ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ทั้งมังคุดและเงาะตกต่ำ ณ ที่ทำการศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนนาทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “วันนี้เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลานั้นเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกผลไม้จำนวนมาก ประกอบกับปีนี้ผลผลิตทั้งมังคุดและเงาะ ออกสู่ตลาดพร้อมกัน เจอกับสถานการณ์โควิด ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ซึ่งในขณะนี้ทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ในส่วนนี้หากสามารถรวบรวมและส่งผลผลิตมายังศูนย์คัดแยกและออกจำหน่ายได้ เราก็สามารถบริหารจัดการดูแลผลผลิตทั้งหมดได้ในคราวเดียวทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการดูแลพี่น้องเกษตรกร”

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะที่สามารถอำนวยความสะดวกการขนส่ง จากสวนไปยังจุดรวบรวมผลผลิต การเพิ่มแหล่งรับซื้อ และกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่นได้นั้น จะใช้กลไกการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นมาสนับสนุนดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และในวันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเพื่อคัดแยก และการส่งผลผลิตให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มายังจังหวัดสงขลาเบื้องต้น 5,000 กล่อง เพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ระบายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศและการส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องพยายามทำควบคู่กันไป ฉะนั้นการจัดการอย่างมีระบบจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

จากนั้น รมช.มท.ได้เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อติดตามการดำเนินการกระจายผลผลิตของศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีนายอำเภอสะบ้าย้อย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการลงพื้นที่ ซึ่งราคาผลผลิตที่ศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อยวันนี้ทั้งเงาะและมังคุดมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท

ต่อมาในเวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.และคณะ พร้อมด้วย ส.ส.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่น้ำขาว อำเภอจะนะ เพื่อติดตามรับฟังปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ต่างๆ พร้อมกันนี้ รมช.มท.ยังได้รับซื้อมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจฯในวันนี้ทั้งหมดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอีกด้วย

 

Related posts