สสก.5 สงขลา เชิญร่วมงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ออนไลน์”

สสก.5 สงขลา เชิญร่วมงาน
“มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ออนไลน์”
ของหรอยแดนใต้ หลากหลายชวนช้อป
6-8 สิงหาคม 2564 ผ่าน Fanpage Facebook : ไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้
30 กรกฎาคม 2564 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ในปีนี้จึงให้ความสำคัญกับการกระจายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิถีการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลผลไม้กำลังออกสู่ตลาด กิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ ก็คือ “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ออนไลน์” เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่าย และกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้นำผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพดี
รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายรวม 150 ราย สินค้ากว่า 300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ลองกองตันหยงมัส มังคุดทิพย์พังงา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จำปาดะขวัญสตูล
ส้มโอทับทิมสยาม และสินค้าเกษตรแปรรูปที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภัณฑ์จาก
เห็ดแครง ลูกหยี มะม่วงเบาแช่อิ่ม ส้มแขก แกงไตปลาแห้ง กล้วยอบ ทุเรียนทอด เป็นต้น และ
อีกวัตถุประสงค์สำคัญคือ อยากให้เกษตรกรมีความรู้ ได้รู้จักวิธีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ ซึ่งการขายออนไลน์ ก็มีเทคนิควิธีการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจัดทำเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง ซึ่งมีเรื่องราวที่มา ความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า เป็นการยกระดับ ขึ้นเป็นผู้ประกอบการ และลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางให้น้อยลง การขายสินค้าออนไลน์ต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ประกอบกันด้วย ซึ่งหน่วยงานได้จัดกิจกรรมดังนี้
1.การอบรมให้ความรู้ด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การจัดทำเพจขายสินค้า ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดย อาจารย์อั๋น ทวีวงศ์สง่าผู้เขียนเขียนหนังสือ
“อัพ ยอดขาย เพิ่มยอดไลน์ใน 21 วัน ” การแนะนำวิธีและเทคนิคการประสบความสำเร็จในการใช้ระบบ Social Media โดย คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ เจ้าของ “สุธาทิพย์ฟาร์ม” และอบรมการสร้างเพจด้วย Smart Phone ผ่านโปรแกรม Canva การอบรมการใช้งานโปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ บริษัท Eak Medai
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจำหน่ายสินค้านาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนำสินค้าโดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกำไรให้กับผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 ผ่าน Fanpage Facebook : ไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้
***จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วประเทศร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรของภาคใต้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Fanpage Facebook : ไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถือเป็นโอกาสดีของท่านที่จะได้อุดหนุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงโควิด-19 แถมยังได้บริโภคสินค้าทั้งผลไม้สดและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผู้ผลิตอีกมากมาย ในราคาที่จับต้องได้

Related posts