จากตัวเลขผู้ป่วยโควิด 19 ในจังหวัดนนทบุรี ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชน (Commmunity Isolation)เป็นแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี

จากตัวเลขผู้ป่วยโควิด 19 ในจังหวัดนนทบุรี ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชน (Commmunity Isolation)เป็นแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี


วันนี้ ( 30 ก.ค.64) เวลา 16.00 น. ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชน (Commmunity Isolation) โดยจะรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ที่ผ่านการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลหรือได้ผลยืนยันจาก LAB ที่ไม่มีแสดงอาการ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ เป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจยืนยันจากทางแพทย์หรือทาง LAB ว่ามีค่าการแพร่กระจายของเชื้อสูงหรือต่ำ อาจทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อได้ โดยโรงพยาบาลสนามชุมชนท่าอิฐ (community Isolation)แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 120 เตียง และพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชนสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการลดภาระแพทย์ พยาบาล ลดภาระการครองเตียงในโรงพยาบาลหลัก
สำหรับอำเภออื่นๆ กำลังดำเนินการและคาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ได้เร่งตรวจคัดแยกผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยออกจากกัน รวมถึงดูแลผู้ที่ตรวจเชื้อแล้วรอเตียง เพื่อนำผู้ป่วยที่รอเตียงมาคัดกรองว่ามีอาการหรือไม่มีอาการ หากไม่มีอาการก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามชุมชน นอกจากนั้น ได้ฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

 

Related posts