สระแก้วปล่อยรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน

สระแก้วปล่อยรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน


*****จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการบริโภคในครัวเรือน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำให้เกิดการจ้างงาน บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ
*****เมื่อเช้าวันนี้ ( 30 ก.ค.) มีพิธีปล่อยขบวนรถโมบาย ฯ ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด มีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้า มีรถโมบาย พาณิชย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คัน จะนำสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวนกว่า 70 รายการ ได้แก่ สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สินค้าหมวดอาหาร หมวดเครื่องปรุงรส สินค้าของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์ชำระร่างการ ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ยารักษาโรค สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20 – 30 % ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆทั่วจังหวัด วันละ 12 จุด รวม 360 จุดจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
*****วันนี้รถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน จัดออกบริการสินค้าในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น รอบเช้าที่ตลาดนัดหมู่ 4 บ้านแก่งสะเดา ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านคลองใหญ่ ต.ทุ่งมหาเจริญ ตลาดนัดทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 1 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านด่านชัยพัฒนา รอบบ่าย ที่วัดท่าตาสี ตลาดนัดนวัตวิถีบ้านทัพหลวง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองผักหนาม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเจริญ และวันที่ 31 กรกฎาคม ออกบริการในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ ขอเชิญประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามจุดบริการต่าง ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว//
***ภาพ/อรอุมา อร่ามศรี /ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts