นายกเล็กเมืองเพชรบูรณ์ นำวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ไปฉีดให้กับผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน

นายกเล็กเมืองเพชรบูรณ์ นำวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ไปฉีดให้กับผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย แพทย์หญิง ดวงดาว ศรียากูล รอง ผอ.กลุ่มภารกิจระดับปฐมภูมิ รพ.เพชรบูรณ์ และคณะแพทย์ พยาบาล คลินิกหมอครอบครัว รพ.เพชรบูรณ์ อสม.ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ฉีดผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่ไม่สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 107 ราย


ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าวันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ขั้นตอนการฉีดวัคซีนมีการตรวจสอบรายชื่อ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและให้ผู้ป่วยสูงอายุหรือคนดูแลผู้ป่วยลงชื่อ มีการเย็บกล่องวัคซีนติดกับแบบรับวัคซีนของผู้ป่วยและเฝ้าสังเกตอาการประมาณ 30 นาทีพร้อมจ่ายยาพาราให้ผู้ป่วยไว้รับประทานเมื่อเวลามีไข้หรือมีอาการปวด หลังดำเนินการฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งเอกสารแบบฟอร์มพร้อมวัคซีนที่เหลือคืนให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เพชรบูรณ์ ส่วนขวดวัคซีนที่ใช้แล้วก็จะนำไปเก็บไว้ที่ รพ.สต.
เพื่อไว้ทำการตรวจสอบถ้าเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พยายามจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนทุกคนตามความเหมาะสม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างดูแลประชาชนขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองไปพร้อมด้วย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด “กลุ่มพัฒนาเพชรบูรณ์ ใส่ใจทุกปัญหาพัฒนาเพชรบูรณ์” เพชรบูรณ์ 24 ชั่วโมง
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts