เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รับบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รับบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโควิด-19


วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. จากหน่วยงานข้าราชการและประชาชนทั่วไป ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคส่งเข้าธนาคารเลือดเนื่องจากปริมาณโลหิตสำรองในธนาคารเลือดมีปริมาณที่ไม่สม่ำเสมอ มีการขาดแคลนโลหิตในบางช่วงเวลาและบางเดือน ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย จึงได้ประสานกับเหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้มากขึ้น สาเหตุที่ทำให้ธนาคารเลือดขาดแคลนเลือดในบางช่วงและบางเดือนนั้น ก็สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดมาเป็นเวลานาน ทำให้ประชาชนไม่กล้าบริจาคโลหิต ซึ่งในการรับบริจาคโลหิตในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต
ทั้งนี้ในการที่รับบริจาคโลหิตจากใคร หรือใครที่จะมาบริจาค เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจประวัติความเสี่ยงก่อน โดยที่ผ่านมาก่อนวันรับบริจาคก็จะประกาศเชิญชวนประชาชนให้แสดงความจำนงในการบริจาคโลหิตล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ก็จะทราบว่าใครบ้างที่จะบริจาคโลหิต ก็จะตรวจสอบประวัติก่อน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นจะได้รับความปลอดภัยทุกคน ติดต่อสอบถามโทร.036-507-249 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี

Related posts