อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือกับ สส.เกื้อกูล นายก อบต.เร่งสร้างศูนย์พักคอยในสวนน้ำ

อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือกับ สส.เกื้อกูล นายก อบต.เร่งสร้างศูนย์พักคอยในสวนน้ำ


วันที่ 29 กรกฎาคม ที่สวนน้ำกรุงศรี เดอะแรบบิด นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศักราช อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน นาย อดิศักดิ์ บุญรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา ร่วมหารือวางแนวทาง ปรับปรุงอาคารภายในสวนน้ำ เป็นศูนย์พักคอยของอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อในระดับสีเขียวได้จำนวน 250 เตียง โดยขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและแบ่งเบาภาระของทาง รพ. โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากองค์กรปกครองท้องถิ่น นำโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์พักคอยขึ้น โดยจะรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาตามระบบสาธารณสุข และอยู่ในระหว่างสังเกตอาการ มาพักคอยเพื่อลดจำนวนการครองเตียงในโรงพยาบาลสนาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมแพทย์มาตั้งกองอำนวยการ และหากมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นจะขยายพื้นที่ให้รองรับผู้ติดเชื้อมากขึ้น
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้หลายหน่วยงานต่างจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของตนเองที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พักคอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถร้องขอความต้องการมายัง อบจ.เพื่อจัดหาและสนับสนุนในทุกมิติ ให้กับทุกหน่วยงานที่ร้องขอให้สนับสนุน

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา

Related posts