ข่าวเด่นประเด็นดัง-โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม!!เปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน”

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเปิดแข่งขันกีฬาสีนักเรียนกว่า 1,000 คน เดินพาเหรดรอบตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่เวลา 08.00 น.เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ.ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรบราชกุมารี 60 พรรษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายมนัส ถึกสุวรรณ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นายวีระ มนตรีวงษ์ อ.สอนดนตรี นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์ นักกีฬาอาวุโส พร้อมด้วยครู อาจารย์ นํานักเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจํานวนกว่า 1,000 คน ร่วมในการเดินพาเหรด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมทั้ง 1,000 กว่าคน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปมาร่วมชมและให้กําลังใจเด็กๆนักเรียนในขบวนพาเหรดกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งขบวนพาเหรด ได้เคลื่อนออกจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ไปตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ไปตามถนนเทศบาลตําบลคลองใหญ่ เลี้ยวกลับเข้าสู่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีอย่างเป็นทางการ ในการเดินพาเหรอของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้สื่อข่าวร่วมถ่ายภาพบันทึกภาพ กับความน่ารัก ความสวยงาม สีสันของขบวนพาเหรดดังกล่าวตลอดเส้นทาง ซึ่งขบวนพาเหรดได้สื่อสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆสู่ผู้ชมให้ก้าวทันกับสังคมในยุกปัจจุปัน โดยใช้เวลาการเดินพาเหรดร่วม 1 ชั่วโมง ด้วยกัน ส่วนที่สนามกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมภายในโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 09.30 น. โดยนายสำเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้มอบหมายให้ นายกฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยนายดิเรก ขนรกุล อ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายมนัส ถึกสุวรรณ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นายวีระ มนตรีวงษ์ ครูสอนดนตรี พร้อมด้วยนางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์ นักกีฬาอาวุโสและคณะครูอาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมหลังพิธีเปิดด้วยการประกวดกองเชียร์ของแต่ละสีด้วย คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีชุมพู พร้อมการแสดงรําไหว้ครูมวยของนักเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อให้ผู้มาร่วมชมและเชียร์ได้ชมกันด้วย ก่อนจะเริ่มการแข่งขันกีฬาต่างๆซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กรีฑาและกีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาทุกประเภทชนะเลิศรองชนะเลิศมาแล้วเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ได้แสดงออกทางด้านกีฬา รักการออกกําลังกาย ฝึกการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดีมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย รู้จักการวางแผนการทํางาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts