พาณิชย์พิจิตร ปล่อยรถ Mobile ขายสินค้าราคาทุนส่งตรงลงพื้นที่ชนบท

พาณิชย์พิจิตร ปล่อยรถ Mobile ขายสินค้าราคาทุนส่งตรงลงพื้นที่ชนบท

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี ปล่อยรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นโดย นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และมี นายไกรสร เคาไวยกุล “เสี่ยท็อป” ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร ร่วมในกิจกรรมสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการ ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค เป้าหมาย 1,000 คัน ระยะเวลา 30 วัน เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าเกษตร จำนวน 70 รายการ แบ่งแกเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1. อาหารและเครื่องดื่ม 2. ซอสปรุงรส 3. ของใช้ประจำวัน 4. ผลภัณฑ์ชำระร่างกาย 5. ผลิตภัณฑ์ซักล้าง 6. ยารักษาโรค 

โดยจังหวัดพิจิตรมีรถสินค้า Mobile จำนวน 9 คัน ซึ่งจะตระเวนและมีจุดจอดขายสินค้าในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30วัน ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2564 แบ่งจุดจำหน่ายเป็นวันละ 6 จุด เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 102 แห่ง

ดังนั้นประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามชอบใจ ส่วนจะตระเวนไปที่ใดบ้างนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สนง.พาณิชย์พิจิตร ก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้กันต่อไปหรือสอบถามได้ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัดพิจิตร 056-990380 ในวันและเวลาราชการ

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

 

 

 

Related posts