ชุมพร – ถวายเทียนพรรษาอธิฐานจิต ณ อุโบสถวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร

ชุมพร – ถวายเทียนพรรษาอธิฐานจิต ณ อุโบสถวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร
สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการถวายเทียนพรรษามหาบารมี ปี 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายเทียน ถวายวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น ณ อุโบสถวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ในเวลา 16.30 น. นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดชุมพร มาเป็นประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ แล้วถวายความเคารพ ประธานในพิธี นำกล่าวคำอธิษฐานถวายเทียนพรรษาทรงอธิฐานจิต ถวายเทียนพรรษาฯ และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยจำนวนมาก
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts