จังหวัดสิงห์บุรี เปิดโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน) แห่งที่ 2 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส

จังหวัดสิงห์บุรี เปิดโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน) แห่งที่ 2 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส


นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้านแห่งที่ 2 พร้อมด้วย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และ พันเอกชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดฯ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมบารมีหลวงพ่อแพ วัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาส วัดสิงห์สุทธาวาส พระภิกษุสงฆ์ นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสิงห์บุรี นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี พญ..นุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี นางอรุณี จุลเจริญนายอำเภอค่ายบางระจัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้การต้อนรับ ซึ่งทางจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานจริง
เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 ขอเดินทางกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน หากเกิดสถานการณ์เตียงพักฟื้น ณ วัดโพธิ์แก้วแห่งแรกเต็ม ก็สามารถมาใช้เตียงพักฟื้นแห่งที่สองได้ ใช้ศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถรับผู้ป่วยหญิงได้จำนวน 130 คน และอาคารสองชั้นผู้ป่วยชายจำนวน 100 คน ด้านมาตรการรับมือผู้ป่วย จังหวัดได้เตรียมมาตรการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน กลุ่มเสี่ยง มาตรการ ด้านดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อเช่นการบริหารจัดการเตียง การเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ การเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม และมาตรการ ด้านการสร้างภูมิคุ้มด้วยวัคซีน ซึ่งมีแผนบริหารจัดการวัคซีนในทุกอำเภอ
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เดินตรวจดูความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม แล้วบริจาคเงินเดือนจำนวน 1 เดือน เป็นเงินจำนวน 76,800 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และอื่นๆ
นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ก็ได้มอบขนมเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วย และ ห้างโลตัส สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกด้วย

ขอขอบคุณ​ภาพ
คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์
นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

ข่าว​ กรรณิการ์​ บุญ​หลง
ผู้​สื่อข่าว

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.