สุโขทัย สมศักดิ์มั่นใจฟ้าทะลายโจรช่วยได้ ส่งเสริมปลูกในเรือนจำ

สุโขทัย สมศักดิ์มั่นใจฟ้าทะลายโจรช่วยได้ ส่งเสริมปลูกในเรือนจำ


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ และจังหวัดสุโขทัย ด้วยการนำพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ปลูกในแปลงสาธิตโครงการพระราชทานในเรือนจำ 1000 ต้น และบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าเรือจำอีก 1000 ต้น เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย เขต 1 และนายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมกับผู้ต้องขังกลุ่มพักการลงโทษกรณีพิเศษ 28 นาย ที่ผ่านโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว เข้ามาเสริมทักษะให้เกิดแรงจูงใจกลับตัวเป็นพลเมืองดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ร่วมปลูก
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้เสนอแนวทางการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่มีข้อมูลการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ต้องขังที่เรือนจำหลายแห่งที่ ใช้ยาแผนไทยในการรักษา จึงได้ไปศึกษาข้อมูลของฟ้าทะลายโจรเพิ่ม และทราบว่าในฟ้าทะลายโจรมีสารสกัด แอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยระบุว่าสามารถยับยั้งไวรัสได้ สารตัวนี้จะสกัดจากฟ้าทลายโจรในอัตราส่วน 4 ต่อ 1 ซึ่งในการปลูก 1 ไร่จะได้ประมาณ 600 กิโลกรัม สามารถสกัดได้ประมาณ 150 กิโลกรัม ทำยาได้ 375,000 แคปซูล หากเราจะใช้กับคนไทยทั้งประเทศ ต้องใช้ 3,150 ล้านแคปซูล หรือจะต้องปลูกประมาณ 8,400 ไร่ ในส่วนของการนำต้นมาบดหยาบ 600 กิโลกรัมจะได้ประมาณ 1,300,000 แคปซูล จึงแนวคิดกินเป็นยารักษาตั้งต้น ซึ่ง ฟ้าทะลายโจรโตเต็มที่ 4 เดือนสามารถนำมาตัดตามข้อได้ 8 ข้อ แล้วนำมาใส่ยาเร่งราก แล้วนำไปปักชำ สามารถขยายพันธ์ได้อย่างเร็ว หากเร่งปลูกกันทุกบ้าน จะไม่มีการขาดช่วง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นยาแผนไทยประจำบ้านได้อีกด้วย อีกทั้งในเบื้องต้นได้ให้เรือนจำทุกแห่งจะได้นำมาต่อยอดทำเครื่องมือบรรจุแคปซูลด้วยมือ ซึ่งสามารถบรรจุได้เองวันละไม่น้อยกว่า 5000 แคปซูล ซึ่งการใช้ยาแผนไทยนั้นให้ควบคู่กับความรู้ด้านสาธารณสุขด้วย โดยต้องใช้ประมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ใช้ติดต่อกัน 5 วันจะรักษาโควิดได้ ผลดีของการใช้ฟ้าทะลายโจร คือ การใช้กับกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อกินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลตรวจ ใช้กับผู้ที่มีอาการคล้ายการติดเชื้อ และใช้กับผู้ที่ผลการตรวจเป็นบวกแต่ไม่แสดงอาการ ทั้งนี้จะต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ชัดเจน และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างถูกต้อง

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.