“อำเภอโพนทองจิตอาสาพัฒนา”ครั้งที่ 49/2564นำพาสังคมเป็นสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

 

ร้อยเอ็ด/…

“อำเภอโพนทองจิตอาสาพัฒนา”ครั้งที่ 49/2564นำพาสังคมเป็นสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง นายบุรชาติ สวัดิพละ นายกเทศบาลตำบลโพนทอง พร้อมด้วยประชาชนจาก 14 ชุมชนในเขตเทศบาล จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

      บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่พลูทอง ตำบลสระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสวนสาธารณะ ให้สวยงามสะอาดตา ทำให้ผู้มาออกกำลังกาย ได้รับความสะดวก เจริญตา

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.