ลำพูน มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 จำนวน 9 กองทุน

จังหวัดลำพูน มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 จำนวน 9 กองทุน

วันนี้ ( 22 กรกฎาคม 2564 ) ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง เข้าร่วมพิธี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่ผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 มีผู้นำชุมชน จำนวน 9 แห่ง เข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน ได้แก่ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสักอำเภอเมือง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง บ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง บ้านห้วยไซใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง และบ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ยกเว้นอำเภอเวียงหนองล่อง ที่ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเต็มพื้นที่แล้ว

ปัจจุบัน จังหวัดลำพูน มีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 253 กองทุน ในปี พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามกระบวนการแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน หมู่บ้านละ 8,200 บาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการครบแล้วทั้ง 9 กองทุน

 

——————————————————————-

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน ข่าว/ภาพ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.