แม่สะเรียงตรวจเข้มตามคำสั่งของจังหวัด

แม่สะเรียงตรวจเข้มตามคำสั่งของจังหวัด

 

วันนี้21 ก.ค.64 เวลา 19.30น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้สั่งการให้นายตวงสิทธิ์ ประทินสุขอำไพ และนายสกล ศรีมณีทองกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมชุด ช.ป.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง ที่ 3 บูรณาการร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง และเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ออกตรวจร้านอาหาร สถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการงดจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้าน การให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านไม่เกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งร้านอาหาร ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ข้อมูลจากความมั่นคงอำเภอ

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.