แม่ฮ่องสอนดีใจเพียงแค่วันเดียวหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 4 รายที่อำเภอสบเมย

แม่ฮ่องสอนดีใจเพียงแค่วันเดียวหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 4 รายที่อำเภอสบเมย


นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควมคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ทั้งหมดจำนวน 67 ราย พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดจำนวน 4 ราย ที่อำเภอสบเมย และตรวจยืนยันผลผู้ป่วยที่รับกลับมารักษาจากต่างจังหวัด 7 ราย
สำหรับพื้นที่อำเภอสบเมย พบผู้ป่วยตามที่อยู่ภูมิลำเนา ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จัหวัดแม่ฮ่องสอน เพศชาย 1 ราย และเพศหญิง 3 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยที่เดินทางไปทำงานรับจ้างเก็บลำไยที่บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรายานผู้ป่วย COVID – 2019 เป็นกลุ่มก้อน หรือเป็น Cluster จำนวนมาก วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กองก๋อยได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบไปทำงานและป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 3 ราย จึงประสานทีมสอบสวนโรคควบคุมโรคอำเภอสบเมยออกสอบสวนและเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงส่งตรวจสอบ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จำนวน 11 รายแนะนำให้ผู้ป่วยไปกักตนเองที่บ้านเพื่อรอผลการตรวจ ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ 4 ราย ทาง ร.พ.สบเมยจึงจัดรถไปรับผู้ป่วยมารักษาในห้องแยกของโรงพยาบาล.
สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับการรักษาในจังหัด ระลอกเดือนเมษายน จำนน 94 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 40 ราย รักษาอยู่ที่ ร.พ.ศรีสังวาล 15 ราย ร.พ.แม่สะเรียง 5 ราย ร.พ.ปาย 9 ราย ร.พ.สบเมย 4 ราย และ ร.พ.สนาม 7 ราย เป็นเพศชาย 56 ราย ( 60%) เพศหญิง 38 ราย (40%) โดยมีปัจจัยเสี่ยงระยะแรก จากการไปเที่ยว หรือทำงานในสถานบันเทิง ต่อมาจากการสัมผัสผู้ ป่วยยืนยันซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือผู้ใกล้ชิด และปัจจุบันในการเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดขอโรค มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจเป็นบวกติดต่อขอกลับมารักการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลในพื้นที่ไม่มีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล.
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ข้อมูลจาก ปชส.แม่ฮ่องสอน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.