แจกวันสุดท้ายผู้บริหารตลาดหนองก้างปลา(เก่า)พร้อมเครือญาติแจกไข่ไก่3,000ฟองพร้อมโจ๊กข้าวต้ม 300ถุง ให้ประชาชนลดภาระช่วงวิกฤตโควิด 19

แจกวันสุดท้ายผู้บริหารตลาดหนองก้างปลา(เก่า)พร้อมเครือญาติแจกไข่ไก่3,000ฟองพร้อมโจ๊กข้าวต้ม 300ถุง ให้ประชาชนลดภาระช่วงวิกฤตโควิด 19


วันนี้21 ก.ค. 64 เวลาประมาณ 12.00น. ที่บริเวณหน้าตลาดหนองก้างปลา(เก่า) นายชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ผู้บริหารตลาดหนองก้างปลา(เก่า) พร้อมด้วยเครือญาติ และผู้บริหารตลาด ได้ร่วมกันทำโจ๊กใส่ถุงจำนวน300ถุงไข่ไก่3,000ฟอง ใส่ถุงล่ะ10ฟอง มอบให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาตั้งแต่เวลา11.00น.-14.00น.
นายชูเกียรติ เทพอารีนันท์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในขณะนี้ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วทุกครัวเรือน ทำให้กระผมและเครือญาติผู้มีจิตศรัทธา พยายามเป็นหน่วยงานเสริม เข้าช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงนำร่วมกันทำอาหาร ข้าวต้มซี่โครงหมูเด้ง-ผัดกระเพรา-มาร่วมกันแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาในละแวกนี้ รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 1แสนบาท เพื่อจะได้มีแรง มีกำลังใจ ไปดำเนินชีวิตต่อไป และวันนี้เป็นวันสุดท้าย และจะมีการแจกสิ่งของอีกครั้งในครั้งต่อไป………ปราโมทย์/รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.