รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ รับมอบหุ้นยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ รับมอบหุ้นยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และคณะแพทย์ ร่วมรับมอบหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัวโคโรนา 2019 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ โดยมี ผอ.สุชาติ กลั่นทอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ป็นผู้มอบ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ โดยนายสุชาติ กลั่นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้ร่วมสนับสนุนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ เพี่อใช้ในการช่วยลดการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนหุ่นยนต์จำนวน 4 ตัว ดังนี้คือ

 1.หุ่นยนต์ขนอาหาร – เครื่องดื่ม (Food-Beverage robots) และ 2 หุ่นยนต์ขนขยะมูลฝอย (Garbage pick-up robot) อย่างละ 2 ตัว รวมทั้งหมด 4 ตัวด้วยกัน เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการทำงานแทนบุคลากรทางการแพทย์ และลดอัตราความเสี่ยงโรคติด เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

สำหรับหุ่นยนต์ดังกล่าวออกแบบโครงสร้างโดยช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะ ระบบควบคุม โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างสถาปัตยกรรม ได้ร่วมสนับสนุนคิดค้น สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ เพี่อใช้ในการช่วยลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนหุ่นยนต์จำนวน 4 ตัว ดังนี้คือ

นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.