ลำปาง-พบติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 35 ราย ยอดรวมทะลุ 541 ราย จากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 19 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อกันในครอบครัว

ลำปาง-พบติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 35 ราย ยอดรวมทะลุ 541 ราย จากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 19 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อกันในครอบครัว

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง แจ้งว่า วันนี้ จ.ลำปาง พบผู้คิดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 35 ราย ยอดสะสมรวม 514 ราย ทั้งนี้รายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 โครงการรับคนลำปางกลับบ้านจำนวน 19 ราย จะเดินทางมาเป็นครอบครัวโดยสรุปดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 237 เป็นชาย อายุ 39 ปี ชาว อ.ห้างฉัตร อาชีพ ค้าขายใน กทม.มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโค วิด-19 ที่ กทม.วันที่ 10 ก.ค.64 เดินทางกลับ จ.ลำปางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมภรรยาและบุตร และวันที่ 11 ก.ค.64เดินทางไปตรวจหาเชื้อ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้างฉัตร พร้อมบุตรสาว อายุ 5 ขวบ และภรรยา

ผู้ป่วยรายที่ 322 เป็นชาย อายุ 58 ปี ชาว อ.ห้างฉัตร อาชีพพนักงานขับรถบริษัทฯที่กรุงเทพฯสามีผู้ป่วยรายที่ 324 อายุ 58 ปี อาชีพแม่บ้านบริษัท MEC กรุงเทพฯทราบข่าวว่ามีผู้ร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 8 ก.ค.64 ไปตรวจหาเชื้อพร้อมภรรยา วันที่ 9 ก.ค. 2564 ทราบผลการตรวจพบเชื้อโตวิด-19 วันที่ 10 ก.ค.64 เดินทางกลับ จ.ลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมภรรยาและเข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้างฉัตร ผู้ป่วยรายที่ 362 เป็นชาย อายุ 26 ปี ชาว อ.แม่พริก อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ วันที่ 10 ก.ค.64 เริ่มมีอาการไข้หวัดและมีน้ำมูกจึงเดินทางกลับ จ.ลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัว (มีผู้ร่วมเดินทาง 5 คน)วันที่14 ก.ค.64 เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิดที่ รพ.แม่พริกวันที่ 15 ก.ค. 2564 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 16 ก.ค.64 ไปรักษาที่ รพ.เถิน

ผู้ป่วยรายที่ 368 เป็นหญิง อายุ 41 ปี ชาว อ.แม่พริก และผู้ป่วยรายที่ 369 พี่ชาย อายุ 48 ปี อาชีพ ส่งของ ที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี วันที่ 13 ก.ค. 64 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดพร้อมพี่ชาย ทราบผลตรวจพบเชื้อ วันที่ 16 ก.ค.64 เดินทางกลับ จ.ลำปาง เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์  ผู้ป่วยรายที่ 393 เพศหญิง อายุ 42 ปี ชาว อ.เถิน อาชีพพนักงานบริษัท ที่กรุงเทพฯ วันที่ 10 ก.ค.64 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด -19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 15 ก.ค.64 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกลับ จ.ลำปาง พร้อมกับครอบครัวทั้งหมด 3 คน ตนเอง พี่ชาย และลูกสาว วันที่ 16 ก.ค.64 เริ่มมีอาการไข้ ไปรับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.แม่พริก ผลตรวจพบเชื้อ วันที่ 17 ก.ค. 64 ได้รับการรักษาที่ รพ.เถิน

ผู้ป่วยรายที่ 394 เพศชาย อายุ 49 ปี ชาว อ.เถิน อาชีพ ค้าขายที่ จ.ปทุมธานี วันที่ 6 ก.ค.64 มีไข้และไอ วันที่ 9 ก.ค.64 ไต้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ สนามธูปะเตมีย์ ทราบผลตรวจพบเชื้อ วันที่ 11-14 ก.ค.64 จึงทำการกักตัวที่ท้องพัก วันที่ 15 ก.ค.64 ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมภรรยาและลูกได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.เถิน

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาตามโครงการรับคนสำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของ จ.ลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางใน จ.ลำปาง จึงนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ใน จ.ลำปางเท่านั้น สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วย ที่ยังไม่ได้เผยแพร่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค.
วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.