อบต.เขาคันทรง จัดโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน พาผู้ป่วยโควิด-19 ส่งโรงพยาบาล- กลับบ้าน เพื่อสนับสนุนรัฐบาลลดภาระ ระบบสาธารณสุขในพื้นที่

อบต.เขาคันทรง จัดโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน พาผู้ป่วยโควิด-19 ส่งโรงพยาบาล- กลับบ้าน เพื่อสนับสนุนรัฐบาลลดภาระ ระบบสาธารณสุขในพื้นที่

วันนี้20 ก.ค.2564 นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ในจังหวัดชลบุรี มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อทำให้ติดเชื้อโดยง่าย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตและมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องยกระดับโดยกำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อลดการติดต่อการสัมผัสระหว่างกัน จำกัดการเดินทางออกจากบ้านลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นและไปในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ตนเองและคณะผู้บริหารอบต.เขาคันทรง ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 โดยเฉพาะการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่ โดยมอบให้ นายสาธิต พิรุณสาร ปลัดอบต.เขาคันทรง เป็นผู้ควบคุมโดยใช้รถยนต์กระบะมีหลังคา จำนวน3คัน มีเจ้าหน้าที่3ชุด คอยรับส่งผู้ป่วยและรับกลับบ้านจากโรงพยาบาลแหลมฉบัง และให้เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันที่ต้องปฏิบัติหน้างานและอาจจะต้องฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโควิด-19 ตามบ้านเรือนที่ต้องการและร้องขอเพื่อเป็นการป้องกันและแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล……..ปราโมทย์/รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.