ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา ตั้งด่านพื้นที่ตำบลบ่อวิน ตรวจรถ คุมเข้มการเดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อกำหนดของ ศบค.

ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา ตั้งด่านพื้นที่ตำบลบ่อวิน ตรวจรถ คุมเข้มการเดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อกำหนดของ ศบค.


เมื่อเวลา17.30น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม 64 ที่บริเวณถนนสายห้วยปราบ-สะพานสี่ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนอำเภอศรีราชา ได้ยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 และข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยทางตำบลบ่อวิน ตั้งจุดตรวจช่วงบริเวณถนนสายห้วยปราบ-สะพานสี่ จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม โดยจะบูรณาการกำลังพลปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข เน้นประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนทราบถึงข้อห้ามและมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆ และกวดขันสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. สำหรับการตรวจเอกสาร กรณีประชาชนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่ ศบค.กำหนด เพื่อขออนุญาตเดินทางโดยจะแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว หากพบประชาชนไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ ให้เจ้าหน้าที่ซักถามและว่ากล่าวตักเตือน และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ………ปราโมทย์/รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.