ปราจีนบุรี พิษโควิด-19 ประชาชนพึ่งสมุนไพร!เข้าคิวรับฟ้าทะลายโจรแน่น รพ.เจ้าพระยาฯ

ปราจีนบุรี พิษโควิด-19 ประชาชนพึ่งสมุนไพร!เข้าคิวรับฟ้าทะลายโจรแน่น รพ.เจ้าพระยาฯ

 

วันที่ 20 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงาน จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัดและในประเทศ จ.ปราจีนบุรี รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564

เพิ่ม จำนวน 64 ราย สะสมรวม 1,864 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 1,223 ราย รักษานอกเขต 4 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 4 ราย รวมรักษาหายกลับบ้านสะสม 627 ราย ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 658 ราย รอผล 390 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 52,082 ราย นั้น พบว่า ประชาชนพากันตื่นตัวในการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันตนเอง อาทิ การจัดเตรียมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร,กระชาย,มะขามป้อม จนล่าสุดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่สำรองไว้ไม่เพียงพอกับความต้องการ   

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้นำร่องแหล่งผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้องออกรับบัตรคิวซื้อ” ฟ้าทะลายโจร ”

ให้แก่ประชาชนที่มารอเข้าแถวซื้อทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8 : 00 น.ที่ลานจอดรถด้านหลังจำนวน 200 คิว จำกัดคนละ 3 กระปุก/คน

และได้สื่อสารผ่านเพจ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุข้อความว่า เรื่อง สถานการณ์การผลิตและกระจายยาฟ้าทะลายโจร อภัยภูเบศร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีการระบาดในวงกว้าง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิฯ ปรารถนาให้ประชาชนช่วยกันดูแลตนเองและคนรอบข้างอย่างระมัดระวัง โดยอาจศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆของทางราชการ สถาบันทางการแพทย์ หรือสื่อความรู้ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการสนับสนุนและกระจายยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรไปยังที่ที่มีความจำเป็น ที่มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ ที่มีผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยได้บริจาคยาฟ้าทะลายโจรของอภัยภูเบศรผ่านทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เสียสละ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาโดยทันที

อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณความต้องการในยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรที่สูงขึ้น อย่างรวดเร็วทำให้ยาสำรองได้ลดน้อยลง ขณะนี้มูลนิธิกำลังเร่งผลิตยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรเพิ่มเติมเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ แต่ขณะเดียวกันยังคงรักษาคุณภาพของยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรให้ได้ดังเดิม

ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรจากมูลนิธิฯ ขอได้โปรดอย่ากักตุน อย่าจำหน่ายเกินราคาขายปกติ เวลานี้เป็นเวลาแห่งการแบ่งปัน ช่วยคิดช่วยทำ ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤต เพื่อให้เรารอดไปด้วยกัน

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพะยาอภัยภูเบศรฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาคุณภาพของฟ้าทะลายโจรของอภัยภูเบศรทุกเม็ด ตรึงราคาขายเดิม พัฒนายาฟ้าทะลายโจรตำรับใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนายาสมุนไพรตัวใหม่เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด19 แม้จะพบอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม..เราจะต่อสู้และผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน…

ด้วยรักและห่วงใยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโส.ภาพัณณวดี วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.