กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสังคม ป้องกันการมั่วสุมและการกระทำผิดกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในจังหวัดเชียงราย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสังคม ป้องกันการมั่วสุมและการกระทำผิดกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในจังหวัดเชียงราย

 

เมื่อ 19 ก.ค. 64 เวลา 20.00 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ ร.ต. นพดล รวมจิตร หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณฯ และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การป้องกันและหยุดหยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมการป้องกันการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม และการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ศปก.จ.เชียงราย ได้ดำเนินการออกตรวจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 47/2564 และ 57/2564 และออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1. ร้านนวดแผนโบราณ / ร้านอาหารญี่ปุ่น Natsu บริเวณรอบ ๆ โรงแรมวังคำ

2. บริเวณสถานีขนส่ง (เก่า)

3. บริเวณตลาดศิริกรณ์ 4. ร้านสองสลึงคาราโอเกะ 5. ร้านยาดองป่าตึงริมกก 6. ร้านย่างเนยบ้านดู่ 7. ร้านพะนครบ้านดู่

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายและฝ่าฝืนคำสั่ง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งโดยเคร่งครัด

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.