อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา ตรวจเยี่ยมการจัดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) ที่ได้จัดซื้อเพื่อฉีดให้กับพนักงานทุกคน พร้อมมอบแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน ให้กับจังหวัดนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม

อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา ตรวจเยี่ยมการจัดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) ที่ได้จัดซื้อเพื่อฉีดให้กับพนักงานทุกคน พร้อมมอบแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน ให้กับจังหวัดนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอบางอิน เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดซื้อสำหรับฉีดให้พนักงานภายในบริษัท โดยมี นายโยชิฮิโระ ทาคาดะ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ที่สั่งซื้อและได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จ.ปทุมธานี ออกหน่วยบริการฉีดให้ภายในบริษัท
นายโยชิฮิโระ ทาคาดะ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร้านค้าภายในบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานอีกด้วย ซึ่งได้จัดฉีดแล้วไปส่วนหนึ่งแล้วที่โรงพยาบาลเปาโล รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้สังคมความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ทางบริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยบริษัทฯ ร่วมบริจาค Alcohol HandSolution 75% VN จำนวน 100 แกลลอน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามอีกด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.