นิพัฒน์ รับไม้ต่อ มท.2 ส่งมอบถุงยังชีพ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ชุมชนรัชมังคลาภิเษก หาดใหญ่ พร้อมนำความห่วงใยจากพรรค ปชป. มอบให้กับชาวชุมชน

นิพัฒน์ รับไม้ต่อ มท.2 ส่งมอบถุงยังชีพ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ชุมชนรัชมังคลาภิเษก หาดใหญ่ พร้อมนำความห่วงใยจากพรรค ปชป. มอบให้กับชาวชุมชน

18 กรกฎาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา /นายกสมาคม SME ได้รับมอบหมายจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากรกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำถุงยังชีพส่วนหนึ่งมามอบให้กับชุมชนรัชมังคลาภิเษก เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีประธานชุมชน และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนรัชมังคลาภิเษก เทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ที่ทำการชั่วคราวศูนย์รับสมัครสมาชิกพรรค ปชป. ชุมชนรัชมังคลาภิเษก
นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา / นายกสมาคม SME กล่าวว่า วันนี้ได้รับถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง และหน้ากากอนามัยจากพรรคประชาธิปัคย์ โดย มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ซึ่งนำมาบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วน ซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์โดยมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้บริจาคสิ่งของมาด้วยความเป็นห่วง เพื่อมอบให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่ติดเชื้อบางส่วน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ถูกกักตัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึ่งวันนี้ได้รับถุงยังชีพมาบางส่วน เพื่อนำมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก วันนี้จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจาก มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ นำมามอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้ถึงมือโดยเร็วที่สุด โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนในการสรรหาผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนในบางส่วนก่อน ซึ่งวันนี้มีประมาณ 100 ชุด และจะทำแจกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทุกวัน
ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันบริจาคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก็ได้เปิดรับบริจาค รวมถึงอีกหลายๆ ที่ ที่ได้เปิดรับบริจาค และพร้อมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้
ในส่วนของการจัดหาวัคซีนนั้น ตอนนี้เรากำลังจะทำทุกทาง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีน โดยทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องกัน และกลับมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ โดยทาง อบจ.สงขลา ได้ทำเรื่องขอไปทางจุฬาราชวิทยาลัย และพรรคประชาธิปัตย์ เองก็พยายามที่จะผลักดัน เพื่อให้ได้วัคซีนมากให้ที่สุด โดยจะนำมาลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เป็นอันดับแรก และยังทราบว่าทาง ศอ.บต ได้มีการสั่งซื้อวัคซีน จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน จากอเมริกา ก็ได้จองเอาไว้เพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่โดยเฉพาะเช่นกัน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.