รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พันตำรวจเอกสุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบางเลนและกำแพงแสน ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ดูแลประจำในแต่ละด่านตรวจฯ

ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจัดตั้งด่านตรวจควบคุมการเดินทาง ทั้งหมด 7 แห่ง พร้อมเฝ้าระวังตามมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564 โดยทุกจุดเป็นการจัดกำลังบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายตำรวจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการตรวจยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านด่านตรวจฯ อย่างเคร่งครัด

 

สมคิด พรมมี ผู้สื่อข่าว นครปฐม

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.