นายอำเภอลำทะเมนชัย ร่วมกับเทศ บาลหนองบัววงและโรงพยาบาลลำทะเมนชัยเร่งจัดเตรียมที่กักตัวผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด

…นายอำเภอลำทะเมนชัย ร่วมกับเทศ บาลหนองบัววงและโรงพยาบาลลำทะเมนชัยเร่งจัดเตรียมที่กักตัวผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. นายวันสุกรี เขามามะ นายอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชยกฤต ยินดีสุข นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง นายแพทย์สุรชัย จิตรธรรมรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและโรงพยาบาลได้เดินทางไปที่วัดสุมังคลาราม บ้านตลาดหนองบัววง หมู่ 9 ต ขุย อ ลำทะเมนชัย จ นครราชสีมา เพื่อจัดเตรียมเตียงนอนข้าวของเครื่องใช้และกั้นห้องนอนพร้อมห้องน้ำซึ่งแบ่งเป็นห้องน้ำชายและหญิงเพื่อรองรับผู้ที่กลับภูมิลำเนาที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิดต้องโดนกักตัวเพื่อรอตรวจและดูอาการ หากไม่มีอาการเมื่อครบกำหนดเวลากักตัวก็จะปล่อยตัวให้กลับไปหาครอบครัวได้ ส่วนรายใดที่อยู่ในอัตราเสี่ยงก็จะรอดูอาการและรอดูผลการตรวจหากพบเชื้อก็จะทำการรักษาและส่งตัวไปยังโรงพยาบาลมหาราชต่อไป การจัดการเตรียมที่พักกักตัวของผู้ที่สงสัยจะติดเชื้อโควิดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งจากเทศบาลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดซื้อที่นอนผ้าห่ม หมอนมุ้งและข้าวของเครื่องใช้ สบู่ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมมีมาตรการให้ฝ่ายปกครองอำเภอ ให้มีการจัดเวรยามเฝ้าดูความปลอดภัยให้กับชาวบ้านที่โดนกักตัว ทางด้านนายวันสุกรี เขามามะ นายอำเภอลำทะเมนชัย เปิดเผยว่าอำเภอลำทะเมนชัยนั้น มียอดผู้ติดเชื้อโควิดเพียงหนึ่งราย แต่เพื่อ เป็นการไม่ประมาท ทางอำเภอและเทศบาลหนองบัววง โรงพยาบาลลำทะเมนชัย ก็ไม่นิ่งนอนใจ เป็นการเตรียมการไว้ดีกว่าการเตรียมการแก้และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อ โควิด-19 ระบาดไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการจับมือระหว่างอำเภอลำทะเมนชัย เทศบาลหนองบัววง โรงพยาบาลลำทะเมนชัยและพี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอลำทะเมนชัย รวมไปถึงวัดสุมังคลาราม บ้านตลาดหนองบัววง ต่างก็ให้ความร่วมมือในการจัดสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19 ในครั้งนี้..,,ซึ่งตอนนี้ได้เตรียมเตียงไว้รองรับ 200 เตียงหากไม่เพียงพอจะเปิดรีสอร์ทรองรับเพิ่มเติมหากมีพี่น้องประชาชนกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.