ข่าวแพร่ เกษตรกรชาวนา ต.สบสาย สูงเม่น บุกยื่นหนังสือที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4

ข่าวแพร่
เกษตรกรชาวนา ต.สบสาย สูงเม่น บุกยื่นหนังสือที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่16 กรกฏาคม พ.ศ.2564 เกษตรกร ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 3 หมู่บ้าน กว่า 30 คน นำโดย นายอุทิตย์ จินดา ผญบ.ม.4 บ้านหาดลี่ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักชลประทานที่ 4 เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อ นายไพโรจน์ วงศ์สูง
ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่น้ำในการเกษตรไม่เพียง จนทำให้นาข้าว ของชาวบ้านเหี่ยวแห้งตายเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้โดย นายอุทิตย์ฯ เผยว่า สำหรับเกษตรกรที่มาในวันนี้ สืบเนื่องจากการได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงข้าวกำลังให้น้ำให้ปุ๋ย แต่ไม่มีน้ำ ทำให้ข้าวของเกษตรกรบางคนเริ่มแห้งตายแล้ว และอีกเรื่องคือ สาเหตุที่ทำให้น้ำชลประทานไม่ไหลมาถึงจุดที่ชาวบ้านต้องการก็เนื่องจาก เกิดการตื้นเขินของคลองชลประทาน ขอให้จัดการช่วย กำจัดเศษดิน และวัชพืช ที่เกิดขึ้นในคลองชลประทานที่เป็นสาเหตุการขวางทางน้ำออกให้ด้วย จึงมาขอความช่วยเหลือดังกล่าว
ทางด้านนายไพโรจน์ฯ หลังรับหนังสือ ได้รับปากว่า วันนี้จะดำเนินการให้เพิ่มน้ำในคลองชลประทานฝั่งขวา เพิ่มขึ้นอีก 5 คิว เพื่อให้น้ำไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงข้าวของชาวบ้านที่กำลังจะตาย อย่างเร่งด่วน และหลังจากนี้จะลดน้ำที่คลองชลประทานฝั่งซ้ายลง มาเพิ่มให้ฝั่งขวา เมื่อมีน้ำเพิ่มขึ้นคงจะช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนได้ และระยะยาวจะขุดลอกคลองชลประทานที่ตื้นเขินให้น้ำไหลสะดวกขึ้น และจัดตารางเวรการจ่ายน้ำให้สอดคล้องความต้องการของชาวบ้านต่อไป
หลังเกษตรกรได้รับคำตอบและการแก้ไขปัญหาเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้เดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาในจังหวัดแพร่ตามลำดับไปถ้าหากระดับน้ำในคลองส่งน้ำยังไม่ถึงที่หมายทางผู้นำและเกษตรกรจะได้มาติดตามความคืบหน้าในลำดับต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.