ปราจีนบุรี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบเตียงสนาม 200เตียง

ปราจีนบุรี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบเตียงสนาม
200เตียง

วันที่16 กค.64ที่วัดศรีโพธิมาลัย ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี นายอาธิศักดิ์ กังสวร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม”ศรีโพธิศรีมาลัย”200เตียง
(260,000บาท) ทั้งนี้กลุ่มมี
เพื่อนๆนายสมบัติ สิทธิมงคล-ประธานหอการค้าจ.ปราจีนบุรี-นายชูชีพ ตรีโภคา-ประธานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชนรุ่นที่15(ปรม.15)สถาบันพระปกเกล้า-นายธัชพล ดวงพัตรา-สจ.เพชรบูรณ์-นายเอนก-นางนภาวีย์ จันทมิและกลุ่มเพื่อนๆนักศึกษาหลักสูตร ปปร./ปรม./นบส.ปปส.ร่น2/ปธส.ร่วม
สนับสนุนวัดศรีโพธิมาลัย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดให้เป็นโรงพยาบาลสนสมซึ่งยังขาดเตียงไว้รองรับผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนมาก จึงได้รับการประสานขอความร่วมมือมาจากพระพิศาลศึกษากร-เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ นายชัยวรรณ นิยม-นายอำเภอศรีมหาโพธิ และคุณสมหมาย ปราณี-สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิสาธารณสุขได้สั่งเตียงจำนวน100เตียง
เตียงละ1,300บาท กำลังจะสั่งเพิ่มอีก100เตียงท่านใดจะร่วมทำบุญโอนมาที่บัญชี ธ.กรุงเทพ 376-417780-8
รวมประชาชนในพื้นที่มีความประสงค์จะบริจาคสมทบสามารถโอนเงินผ่านบัญชีมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพ อ.ศรีมหาโพธิ
ธนาคารออมสินหมายเลขบัญชี020166124410
รพ.สนามแห่งนี้มีผู้กักตัวรอดุอาการ80กว่ารายประชาชนมาร่วมบริจาคสิ่งของทุกวัน นส.คณัธญ์นันต์ นาหนองตูม นส.จิดาพา ภู่เพชร ได้มามอบน้ำดื่ม อาการแห้งรวมถึงของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงที่กักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ อยากให้กำลังใจผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในที่นี้

ลักขณา สีนายกอง

 

 

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.