กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน


เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๔เวลา 14.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวร ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้จัดชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ นำ ฮ ท. ๒๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
ทางด้านพันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๖ อำเภอแม่สะเรียง สั่งการให้จัด นายสิบพยาบาล พร้อม กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานฯ โดยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจาก โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มายังสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๖ ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาทราบชื่อผู้ป่วยคือ นายทยากร บุษยาวรรณ อายุ ๔๒ ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๓๖๖ ม.๑๓ ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการหน้ามืด, วูบ, อ่อนแรงบริเวณซีกซ้าย แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE FAST TRACK) จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป.
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.กรมทหารพรานที่ 36

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.