ร้อยเอ็ด/… รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 พล.ต.สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตั้งอยู่ที่กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอรับการสนับสนุนสถานที่จากกองทัพบกเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ยังอยู่ในสถานะสีเขียว
การดำเนินการของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 นี้ จะใช้อาคารรับผู้ป่วย 2 อาคารๆละ 50 เตียง ใช้บุคคลากรจากโรงพยาบาลอำเภอศรีสมเด็จ ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกองพันเสนารักษ์ที่ 6 จัดวางระบบการดูแลผู้ป่วยผ่านกล้องวงจรปิด, vdo call, และเครื่องขยายเสียง ไม่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง มีการกำหนดเขตหวงห้าม เส้นทางการนำส่งผู้ป่วยชัดเจนเพื่อให้ปลอดภัยต่อกำลังพลและครอบครัวของหน่วยที่อาศัยอยู่ภายในค่าย
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:กลุ่มไลน์ PR พล.ร.6

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.