ลำปาง -จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR รุ่น Easy Clean จำนวน 6 ชุด ให้แก่ รพ.ลำปาง

ลำปาง -จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์
ชุด PAPR รุ่น Easy Clean จำนวน 6 ชุด ให้แก่ รพ.ลำปาง

เมิ่อวันที่ 15 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 456 ชุด เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยและ ร.พ.ลำปางได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จำนวน 6 ชุด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือเข้ารับการตรวจพิเศษด้วยโรคอื่นๆ หรือคลอดบุตร บุคลากรด้านการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐาน เพื่อใช้ประจำในห้องผ่าตัด และเพื่อบุคลากรทางการแพทย์จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

นพ.ประเสริฐ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดลำปาง ว พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวน 29 รายจำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 17 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯจำนวน 3 ราย รวมเป็น 126 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านชีพีเฟรชมาร์ท 1 ราย รวมเป็น 7ราย ผู้ติดเชื้อจากคสัสเตอร์พื้นที่อำเภอวังเหนือ 2 ราย ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด 6 ราย รักษาหายแล้ว 5 ราย ยอดสะสมรวม 342 ราย รักษาหาย24 ราย กำลังรักษา 318 ราย

จากสถานการณ์ข้างตัน ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด ไม่ปฏิบัติตนตามมาตรการควาวามปลอดภัย (DMHT) จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวชุมชน จึงขอความร่วมมือทุกคนที่จะเดินทางมาลำปางให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการของ จ.ลำปาง อย่างเคร่งครัด กรณีติดเชื้อให้ติดต่อ ศูนย์ฯรับคนลำปางกลับบ้าน โทร. 090 -3311493 สายด่วนศูนย์โควิด-19 จ.ลำปาง โทร.093-1408023 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.ทุกวัน.
วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.