ลำปาง-สสจ.ลำปาง แนะนำการปฎิบัติตัวของผู้ป่วยติดเชื้อและคาดว่าติดเชื้อเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ จ.ลำปาง

ลำปาง-สสจ.ลำปาง
/ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำ ปาง ได้แจ้งสถ านก ารณ์โรคโควิต – 19 จังหวัดลำปาง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 28 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 15 ราย ผู้ติดเชื้องากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จำนนวน 1 ราย ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด 9 ราย รักษาหาย 4 ราย ยอดสะสมรวม 313 ราย

นพ.ประเสริฐ เปิดเผยว่า กรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ อ.วังเหนือ วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 17 ราย จากการลงพื้นที่ สอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 136 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย ผลพบเชื้อ 7 ราย ส่วนรายที่ตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด 14 วัน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 29 ราย ให้เฝ้าสังเกดอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมเสี่ยง และหากมีญาติพี่น้องเดินทางกลับมาลำปาง ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของ จ.ลำปางอย่างเคร่งครัต หากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หากมีข้อสงสัยติดต่แสอบถามได้โทร 093- 1408023

นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวต่อว่า สสจ.ลำปางให้คำแนะนำ ผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่เสี่ยงจะเดินทางมา จ.ลำปาง กรณีติดเชื้อโควิด-19แล้ว และมีผลตรวจติดต่อ ศูนย์รับคนลำปางกลับบ้านโทร 090- 3311493 และปฏิบัติตามดังนี้ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น เตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอตลอดการเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ขณะใช้ห้องน้ำให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทั้งก่อนและหลังจากเข้าห้องน้ำ ห้ามแวะระหว่างทางยกเว้นเข้าห้องน้ำ ให้ตรงไปที่ รพ.เท่านั้น กรณีสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่มีผลตรวจปฏิบัติตัวเสมือนท่านติดเชื้อแล้วเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดลำปาง ให้เข้ารับ-การตรวจ ที่ รพ.ทันที โดยไม่แวะที่ใด

นพ.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เสี่ยง ขอความกรุณางดการเดินทางมา จ.ลำปาง หากมีความจำเป็นขอให้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น เมื่อมาถึง จ.ลำปางท่านต้องกักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน เว้นแต่ท่านได้รับวัคซีน sinovac 2 เข็ม หรือ Astraszeneca เข็มที่ 1 มาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ มีเอกสารผลการตรวจ Covid-19 เป็นลบ ก่อนการเดินทางต้องไม่เกิน 72 ชม.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.