บรูณาการร่วม ลงตรวจสอบสถานประกอบการคลินิก ในพื้นที่ ต.พระประโทน​ อ.เมือง จ.นครปฐม

บรูณาการร่วม ลงตรวจสอบสถานประกอบการคลินิก ในพื้นที่ ต.พระประโทน​ อ.เมือง จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.ชัยนรินท์ โชติจิรประเสริฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด นฐ. บรูณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด น.ฐ. , ฝ่ายปกครอง อ.เมืองฯ , สาธารณสุขจังหวัดฯสาธารณสุข อำเภอ น.ฐ. , เทศบาลเมือง น.ฐ. สืบเนื่องจาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับเรื่องร้องเรียน ว่า มีสถานประกอบการคลินิก ตั้งอยู่ ต.พระประโทน​ อ.เมืองจังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการคลินิก เพื่อตรวจเชื้อ covid19 มีจำนวนหนาแน่น และไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย จึงทำการเข้าตรวจสอบ

จากการตรวจสอบ พบเจ้าของคลินิก​ เป็นผู้ให้ข้อมูล

– ผลการปฏิบัติ : ให้​สร้างมาตรการ​ดังนี้

(1) แบ่งผู้มารอใช้บริการเป็น 2 ช่อง​ คือ -ช่องผู้มารอตรวจหาเชื้อโควิคและช่องรอผลการตรวจ

(2) การเว้นระยะห่าง

(3) มาตรการการวัดไข้และ การฉีดแอลกอฮอล์

(4) การเพิ่มเครื่องขยายเสียงกับ​ จนท.ในคลีนิค

(5) บอกรายละเอียดกับผู้ที่ตรวจ พบเชื้อโควิค 19 และให้แจ้งผลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สมคิด พรมมี จ.นครปฐม

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.