นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 2 แห่ง 80 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด พร้อมเปิดบริการ 16 ก.ค. นี้

นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 2 แห่ง 80 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด พร้อมเปิดบริการ 16 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นพ.อรรถวุฒิ ธรมมชาติ ผู้อำนวยการรพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ นายพิพัฒน์พน ศิริประไพ หัวหน้างานบริหารทั่วไป รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ลงพื้นที่นำสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจการเตรียมจัดสร้างโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักรอเพื่อส่งต่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ป่วยที่ตรวจพบการติดเชื้อได้แจ้งความประสงค์เดินทางกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรองรับผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ใช้อาคารผู้ป่วยใน เป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มสีเหลือง หรืออาการปานกลาง สามารถรองรับได้ 30 เตียง โดยได้ปรับปรุงสถานที่กั้นกระจก 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงจัดตั้งระบบการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วย ซึ่งจะสามรารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ภายในวันนี้เป็นต้นไป

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เร่งดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นอีก จำนวน 2 แห่ง คือที่วัดป่าไผ่ ต.เสียว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ รพ.โพธิ์ศรีสวุวรรณ รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อาการไม่รุนแรงได้จำนวน 40 เตียง และที่ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ต.เสียว อีกจำนวน 40 เตียง แยกชาย/หญิง โดยทั้ง 2 แห่ง จะมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และได้มีการจัดเตรียมระบบทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค บุคลากร ห้องน้ำ ระบบในการระบายน้ำ การจัดทำบ่อดินไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชน ใช้ระบบการฆ่าเชื้อมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงพยาบาล ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจาก พระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และพระครูวาปธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดหนองเหล็กใหย่ ระดมเงินบริจาคจากคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และญาติโยมจำนวน 80,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พัดลม เพื่อแบ่งเบาส่วนราชการ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งนี้ จะพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. นี้

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.