ร้อยเอ็ด/… เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาด เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอโพนทอง

 

ร้อยเอ็ด/…

 

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาด เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอโพนทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่14 กรกฎาคม 25ุ64 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอโพนทอง ให้กับนายประจักษ์ สาพัฒน์.อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

       ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานโครงการบ้านกาชาด เพื่อผู้ยากไร้ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกนานัปการต่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งแผ่นดิน

 

นายประจักษ์ สาพัฒน์.อายุ 50 ปี พร้อมภรรยานางประมวล สารพัฒน์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ว่าตื่นตันใจ พูดไม่ออก ครั้งแรกที่มีบ้าน ตลอดชีวิตที่ผ่านมา อาศรัยอยู่กระต๊อบมาตลอด

 

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.