ผู้นำชุมชน อสม.บ้านดอนแก้ว เข้มกวดขันการกักกันตนเองจัดหาสถานที่กักกันตนเอง

ข่าวแพร่

ผู้นำชุมชน อสม.บ้านดอนแก้ว เข้มกวดขันการกักกันตนเองจัดหาสถานที่กักกันตนเอง

 

ตามเหตุการณ์สถานการของไวรัสโคโรน่า โควิด19 ในช่วงที่เขตกรุงเทพปริมณทลและจังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดแค้มป์คนงานส่งผลให้มีประชาชนแจ้งการกลับภูมิลำเนากันอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ศปก.อำเภอเร่งให้หมู่บ้านชุมชนเร่งหาที่กักกันตนเองให้เป็นที่กักกันตนเองอย่างสมบูรณ์หมู่บ้านละ1แห่ง ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่12 กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา07.00น. นายอำนวย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรกำนันตำบลสะเอียบ ได้รับการประสานงานจากนายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ประธาน อสม.บ้านดอนแก้ว หมู่6 ตำบลสะเอียบ ว่าจะมีบุคคลเดินทางกลับภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่เสี่ยงสูง จึงขอความร่วมมือช่วยจัดการระดมความคิดเห็นซึ่งบุคคลที่จะเดินทางมายังไม่มีสถานที่กักกันตนเองอย่างปลอดภัยเพราะเป็นบ้านที่มีผู้อาศัยเป็นจำนวนหลายคนดังนั้น ทางผู้ใหญ่บ้านจึงได้เรียกคณะกรรมการ ผู้ช่วย อบต. อสม.ปรึกษาเร่งด่วนและรีบจัดหาสถานที่กักกันตนเองไปหลายจุดแต่ก็ยังไม่เหมาะสมจนในที่สุดจึงได้โทรหา ท่านนายกแต๋ง อินทา นายกอบต.สะเอียบ เล่าเหตุการให้ฟังจนเป็นที่ตกลงจากท่านนายกได้อนุญาติให้ใช้ที่บ้านเป็นสถานที่กักกันตนเองแต่จะใช้เป็นสถานที่กักกันตนเองเฉพาะบ้านดอนแก้วเท่านั้น หลังจากนั้นผู้นำและกลุ่มอสม.ได้เร่งเก็บกวาดพัฒนาเพื่อให้ทันกับการกลับมาที่กำลังเดินทางมาจากกรุงเทพฯจนกระทั้งการกลับมาของประชาชนบ้านดอนแก้วทางผู้นำและอสม.จะเข้มงวดในการกักกันตนเองถ้าหากผิดเงื่อนไขก็จะกล่าวตักเตือนจนเป็นที่พอใจของผู้กักกันตนเองและกลุ่มงานอสม.ยังได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่มีลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดต้องแจ้งให้อสม.ทราบทุกครั้งไปถ้าหากทราบแล้วว่าจะกลับวันไหนประธานอสม.ก็จะได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กักกันตนเองพร้อมแจ้งรายงานให้คุณหมอรพ.สต.รับทราบเป็นระยะถ้าเป็นสถานที่ตนเองจะต้องมีความพร้อมห่างไกลชุมชนก็จะอนุญาติให้พักกักกันตนเองได้ถ้าหากสถานที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยก็จะให้พักกักกันตนเองที่จัดเตียมไว้เท่านั้น ความปลอดภัยของชุมชนจะต้องปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด19 ตลอดไป ทั้งนี้ผู้นำและ กลุ่มอสม.บ้านดอนแก้วก็จะประเมินสถานการณ์ของการติดเชื้อถ้ามีการระบาดในจังหวัดแพร่ยังเป็นที่หน้าเป็นห่วงและลุกลามไปทั่วก็จะทำการปิดทางเข้าหมู่บ้านอย่างเช่นปฎิบัตกันมาในช่วงที่ผ่านมาอีกครั้งต่อไป

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.