สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ “ชุด PAPR”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ “ชุด PAPR”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์(ชุด PAPR) พระราชทานแก่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมอัมพวัน ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับโรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PAPR ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนสิงห์บุรี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรีอีกด้วย
ทั้งนี้ นายแพทย์จักกราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.