ผู้สูงอายุประชาชนเลิกวิตกกังวลวัคซีนแห่เข้ารับวัคซีนตั้งแต่ 6 โมงเช้าที่โรงพยาบาลเบตง

ผู้สูงอายุประชาชนเลิกวิตกกังวลวัคซีนแห่เข้ารับวัคซีนตั้งแต่ 6 โมงเช้าที่โรงพยาบาลเบตง

ยะลา – ประชาชนและกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในหลายระบบช่องทาง เข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันนี้เป็นจำนวนมากที่โรงพยาบาลเบตง ผู้สูงอายุ เผยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่สองแล้ว ไร้ผลข้างเคียง และมีความมั่นใจในตัววัคซีนที่ฉีด

วันนี้ (14 ก.ค.2564) บรรยากาศที่โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา พบว่ามีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนบางส่วนมาตามนัดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอเบตงโดยเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านพี่น้องชาวไทยมุสลิม และกลุ่มประชาชน 60 – 75 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรค รวมทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้หลายช่องทาง จึงทำให้มีคนเดินทางมาพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่ 60 – 75 ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไปมาเข้าแถวตั้งแต่ 6 โมงเช้าก่อนทางโรงพยาบาลเบตงเปิดทำการ

โดยประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวนมากส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มของผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เดินทางมาพร้อมกับผู้ติดตาม เพื่อเข้ามารับการฉีดวัคซีนกลุ่มประกอบกับประชาชนที่นัดฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองในระบบหมอพร้อมที่นัดมาฉีดในวันเดียวกัน ทำให้มีประชาชนมาสะสมจำนวนมาก และยอมรับว่าจำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ เพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีคนมาพร้อมกันมากในวันนี้

โดยสถานะการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน1,200 โดส เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มแรก และเข็ม 2 ส่วนประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่แผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเบตง ในวันเวลาราชการ สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในวันนี้ต้องการฉีดวัคซีนซิโนแวค เพราะฉีดเข้มแรกไปแล้วไม่มีอาการข้างเคียงยังคงทำงานได้ปกติ ส่วนเข็มสองก็ต้องการฉีดวัคซีนซิโนแวค เช่นเดียวกัน

นายสุวรรณ จันทร์แก้ว ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ บอกกับผู้สื่อข่าว ว่าตนเองเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มแรกมาไม่มีผลข้างเคียง ยังคงทำงานได้ตามปกติ ส่วนวันนี้มาฉีดเข็มสอง ก็ต้องการฉีดวัคซีนซิโนแวค เพราะมีความมั่นใจในตัววัคซีน ฉีดแล้วไม่ตายและไม่มีผลข้างเคียง

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประเมินว่าการที่คนตื่นตัวมาฉีดวัคซีนคาดว่าเกิดจากยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่สูงมากขึ้น ประชาชนจึงเกิดความวิตกกังวล ขณะที่ในส่วนประชาชนทั่วไปที่กลุ่มอายุ 18-59 ปี และสนใจในการฉีดวัคซีนนั้น ขณะนี้ทางจังหวัดยะลา ได้เปิดจองแล้วเช่นกัน ซึ่งสามารถจองได้ 3 ช่องทาง คือ โรงพยาบาล รพ.สต. อสม. และ QR-code ชาวยะลาจองวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้ รพ.ทุกแห่งในจังหวัดยะลา ยังได้เปิดสายด่วนจองวัคซีนโควิด-19 และสอบถามรายละเอียดได้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อสม.จิตอาสา ที่จะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านของพี่น้องประชาชนและบริการจองถึงหน้าบ้าน ขณะที่สถานการณ์covid-19 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 16 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 292 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในอำเภอเบตง จำนวน 289 ราย พบใน state Quarantine จำนวน 3 ราย กำลังรักษา 70 ราย รักษาหายแล้ว 216 ราย ส่งต่อ 1 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 5 ราย

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง

 

 

 

 

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.