พระวัดดังศรีราชา บอกต่อสะพานบุญร่วมสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยง หวังช่วยแก้ปัญหาไร้ที่ฝัง 

พระวัดดังศรีราชา บอกต่อสะพานบุญร่วมสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยง หวังช่วยแก้ปัญหาไร้ที่ฝัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปยังวัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบพระลูกวัด และชาวบ้าน กำลังช่วยกันก่อสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยง เตาที่ 2 เพื่อทำพิธีฌาปนกิจ สัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัดที่ตาย ในเมรุเผาสัตว์ของวัด ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เตาเผาแรก เริ่มมีสภาพชำรุดแล้ว ทางพระลูกวัดและชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่อีก 1 เตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ญาติโยมที่รักและผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ได้ทำพิธีฌาปนกิจ หรือสวดมาติกาบังสุกุลให้แก่สัตว์เลี้ยงเหล่านั้น เช่นเดียวกับพระสวดให้คนตาย

พระสุรพล สุจินโน อายุ 41 ปี พระลูกวัด กล่าวว่า เดิมที ที่วัดแห่งนี้มีเตาเผาสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว 1 เตา ซึ่งใช้งานด้วยไฟฟ้าและเชื้อเพลิง แต่ด้วยการใช้งานที่ยาวนาน ให้ทำเตาเผาแรก เริ่มชำรุดแล้ว ทางพระลูกวัดและชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่อีก 1 เตา เพื่อมาทนแทนเตาเผาเก่า ทั้งนี้หากประชาชนผู้ที่อยากจะร่วมทำบุญ สามารถเดินทางมาที่วัดได้ เพื่อสอบถามอุปกรณ์ที่ยังคงขาดแคลน เช่นปูน ทราย ได้

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.