ลำปาง-มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง เร่งดำเนินการตรวจเชิงรุก บุกเข้าที่พักกำลังพล

ลำปาง-มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง เร่งดำเนินการตรวจเชิงรุก บุกเข้าที่พักกำลังพล ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ยกระดับมาตรการพิทักษ์กำลังพล

 

เมื่อ 13 ก.ค.2564 พลฝต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการ มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง ได้มอบหมายให้ พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี ผอ.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลฯดำเนินการคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลและครอบครัวถึงที่พักอาศัย (แฟลต) ซึ่งนับเป็นที่อยู่อาศัยของคนหมู่มากในค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อย่างแท้จริง การดำเนินการเป็นการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโดยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test จำนวน 65 คน เบื้องต้นผลการตรวจทุกคนปลอดภัย ไม่พบเชื้อโควิด-19 ซึ่งการดำเนินการนั้นใช้งบประมาณจากรายรับสถานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทั้งนี้ทาง มทบ.32 จะได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของกำลังพลและครอบครัวของหน่วยตามลำดับ

ทางด้าน พล.ต.อโณทัย เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวกอปรกับมีความห่วงใยความปลอดภัยของกำลังพลจึงได้มีนโยบายพิทักษ์พลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพล มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและครอบครัวอย่างเร่งด่วน ในการนี้ ผู้บัญชาการ มทบ. 32 จึงได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.