นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนของ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำปลั๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด จำนวน 146 ตัว เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสิงห์บุรี

นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนของ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำปลั๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด จำนวน 146 ตัว เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูฯ ผอ.โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ่าจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้ว ร่วมกันรับมอบ


ชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  และบริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ปลั๊กไฟ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ จังหวัดสิงห์บุรี

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.