ลำปาง-จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ลำปาง-จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนการจัดตั้ง รพ.สนามประจำกลุ่มเรือนจำ ทัณฑสถาน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้โรงแรมจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันตัว Local Quarantine สำหรับครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วย “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่เดินทางมาส่งผู้ป่วยจากต่างจังหวัด(กรณีผู้ป่วยไม่สามารถขับรถมาเองได้)และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
และพิจารณาการเปิดใช้ รพ.สนามของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อบจ.ลำปาง ถนนพหลโยธินสายลำปาง-ตาก อ.เกาะคา โดยจะเปิดในวันที่ 16 ก.ค.2564 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.ลำปาง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 285 ราย (โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 90 ราย) และคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ วันนี้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 25 ราย รวม 7 วันมีนักเรียนตัวเชื้อแล้ว 123 ราย และผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง รวมทั้งหมด 50,435 เข็ม แบ่งเป็น เข็มแรกจำนวน 34,753 เข็ม เข็มสอง จำนวน 15,682 เข็ม.
วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.