นายอำเภอสองลุยงานลงพื้นที่ตำบลสะเอียบเน้นสถานที่กักกันตนเองส่วนตำบลและหมู่บ้าน

ข่าวแพร่

นายอำเภอสองลุยงานลงพื้นที่ตำบลสะเอียบเน้นสถานที่กักกันตนเองส่วนตำบลและหมู่บ้าน

 

เมื่อเวลา09.00 น.ของวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสองได้เดินทางมาร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้นำท้องที่ อสม. โดยในที่ประชุมเน้นในเรื่องของการกักกันตนเองของประชาชนที่ทะยอยกลับภูมิลำเนาหลังจากรัฐบาลประกาศปิดแค้มคนงานในกทม.และจังหวัดภาคใต้ส่งผลให้ประชาชนต้องทะยอยกันกลับบ้านเกิดเป็นจำนวนมากด้วยชุมชนแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมายังไม่มีการกักกันตนเองอย่างแท้จริงโดยให้กักกันตนเองภายในที่อยู่อาศัยกับครอบครัวและการกักกันตนเองยังมีการฝ่าฝืนแอบย่องออกจากที่กักกันตนเองอีกด้วยดังนั้นในที่ประชุมจึงได้เน้นย้ำให้เป็นที่กักกันตนเองอย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะการรองรับที่ประชาชนเดินทางกลับมาต้องเข้าสถานที่กักกันทันที

ในส่วนวันนี้จึงได้ข้อยุติโดยสถานที่กักกันตนเองของตำบลสะเอียบในที่ประชุมเห็นชอบให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำ จำนวน 5ห้อง โดยใช้สถานที่ขององค์การบริหารสาวนตำบลสะเอียบด้านข้างสนามกีฬาเป็นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในโอกาสในวันข้างหน้าถ้าหากสถานที่กักกันตนเองภายในหมู่บ้านเต็มหรือคนลันจึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยชาวชุมชนตำบลสะเอียบจะได้สมทบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้และให้เกิดประโยชน์ทันที ส่วนสถานที่ของหมู่บ้านที่ได้สรุปตามสภาพความเหมาะสมและเป็นที่กักกันตนเองที่มีความปลอดภัย ที่ได้สรุปดังนี้ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่6 บ้านของนายแต๋ง อินทา นายกอบต.สะเอียบ ได้อนุเคราะห์ บ้านเรือน1 หลัง บ้านป่าเลา หมู่ที่3 และหมู่ที่10 บ้านพักคุณหมอ ของรพ.สต.ป่าเลาหลังเก่า บ้านนาฝาย หมู่ที่2 เป็นอาคารโรงเรียนบ้านนาฝาย บ้านนาหลวงหมู่ ที่4 ที่บ้านพักตำรวจหลังเก่า บ้านแม่เต้น หมู่ที่5 บ้านของ คุณหมอเกษม กันทะวงค์ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 7 บ้านพักครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง บ้านท่าวะ หมู่ที่ 8อาคารพัฒนาป่าไม้บนโรงเรียนบ้านท่าวะ บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่ 9 ยังไม่มีสถานที่ บ้านดอนชัย หมู่ที่1 ยังไม่มีสถานที่ ส่วนบ้านแม่พร้าวเป็นอาคารสถานพยาบาลของบ้านแม่พร้าว

นายอำเภอสองได้ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมใจกันจัดหาสถานที่ตามความ

เหมาะสมของสถานที่การกักกันตนเองพร้อมได้เดินทางกลับเพื่อร่วมประชุมในจังหวัดแพร่ในการ

เตียมความพร้อมในสถานการณ์เร่งด่วนในสถานการณ์โควิด19ระบาดอย่างกนักและเป็นวงกว้าง

และกำชับหน่วยงานให้มีการควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.